Digitale toegankelijkheid van gemeenten: hoe geef je het vorm?

Logo van Ervaringwijzer

Door Daan Koenraadt

Ervaringwijzer

Digitale toegankelijkheid is cruciaal voor gemeenten, zeker omdat zij rekening moeten houden met diverse groepen die verschillende, gemeentelijke services willen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een rijbewijs via de computer, mobiel of app. Dat is niet altijd even makkelijk voor bepaalde groepen zoals mensen met een beperking, ouderen, migranten en laaggeletterden.

Maar hoe werkt digitale toegankelijkheid in de praktijk? En hoe geef je het vorm? Bij Ervaringwijzer leggen wij uit hoe je als gemeente toegankelijker kunt zijn voor jouw inwoners.

Alle gemeenten moeten vanaf 23 september 2020 voldoen aan de digitale toegankelijkheidseisen en een zogeheten ’toegankelijkheidsverklaring’ publiceren over al hun websites en applicaties. Hiervoor is een handreiking beschikbaar.

Wat is digitale toegankelijkheid

Het doel van digitale toegankelijkheid is dat de website(s), online functionaliteiten en applicaties toegankelijk zijn voor iedereen. Hierbij moet dus rekening gehouden worden met ouderen, mensen met een beperking, laaggeletterden en meer. Dit is een brede groep, want miljoenen Nederlands hebben één of meerdere beperkingen.

Digitale toegankelijkheid zorgt ervoor dat ook blinden, slechthorenden, en anderen met een beperking de online services van een gemeente makkelijk kunnen gebruiken. Iedereen in Nederland heeft namelijk het recht om als ieder ander mee te doen aan de samenleving.

Wat hebben burgers aan deze toegankelijkheid?

Als gemeente betrek je iedereen bij de digitale toegankelijkheid. Door de online processen laagdrempeliger en efficiënter te maken wordt er direct meer tijd vrijgemaakt voor andere zaken. Minder procestijd, digitalisatie, en automatisering is sneller voor burgers en gemeenten.

Digitale toegankelijkheid maakt het proces niet alleen efficiënter, maar ook op mentaal en sociaal vlak maakt het verschil. Wanneer je groepen betrekt die het digitaal wat moeilijker hebben, dan voelen zij zich ook meer betrokken en inbegrepen bij de gemeente.

Hoe geven gemeenten dit vorm?

Gelukkig sta je er als gemeente niet alleen voor. De Europese Unie heeft, met jarenlang onderzoek en praktijkervaringen van mensen met een beperking, richtlijnen en standaarden opgesteld die helpen bij het toegankelijk maken van websites en apps.
In de standaard voor digitale toegankelijkheid staan afspraken en eisen voor de manier waarop websites en apps ontworpen, gebouwd en beheerd moeten worden. Volgt jouw gemeente die eisen, dan weet je dus dat de website door alle bezoekers gebruikt kan worden.

Maar hoe zit het met participatie en onderzoeken?

Naast de websites en apps is het ook belangrijk om zaken eromheen digitaal toegankelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan het uitsturen van nieuws, vragenlijsten, informatie voor participatie en meer.

Ervaringwijzer digitaal toegankelijk voor iedereen

Ervaringwijzer is een laagdrempelig, online software voor gemeenten en organisaties die meningen van inwoners willen verzamelen. Met Ervaringwijzer kun je efficiënt vragenlijsten uitsturen naar jouw doelgroepen. Deze tool is zo ontwikkeld dat laaggeletterden, mensen met een beperking en ook ouderen bereikt kunnen worden.

Je kunt je vragenlijsten namelijk via diverse uitzendmogelijkheden uitsturen:
– WhatsApp
– SMS
– Email
– Brief
– Servicezuil
– Deelbare link

Zo bereik je iedereen binnen jouw gemeente!

Welzijnorganisaties en Stichtingen

Iedereen bereiken met jouw onderzoek

Wil jij graag laagdrempelige, toegankelijke onderzoeken uitvoeren voor maximale respons? Ervaringwijzer helpt je verder! Met Ervaringwijzer kun je makkelijk en snel vragenlijsten opstellen en uitsturen binnen jouw gemeente.

Om het nog makkelijker te maken behoor je tot een lerend netwerk die constant vragenlijsten en onderzoeken verbeterd. Samen worden we wijzer.
Plan een vrijblijvend gesprek in of probeer onze gratis demo!

Samen wijzer worden?

Contact opnemen