Patiënttevredenheidsonderzoek

Een jonge vrouw met bruin opgestoken haar en een grote bril kijkt lachend in de camera terwijl ze het patiënttevredenheidsonderzoek invult.

Een verkennend gesprek

Voor zorgaanbieders die hun kostbare tijd besteden aan het verlenen van zorg en toch de wens hebben om een patiënttevredenheidsonderzoek te realiseren, kan Ervaringwijzer de volledige zorg omtrent het patiënttevredenheidsonderzoek uit handen nemen. In een eerste gesprek zullen alle wensen en beschikbare middelen met elkaar bespreken.

Een oud koppel loopt buiten in het park bij een riviertje. de zon schijnt volop.

Een patiënttevredenheidsonderzoek, een project op zichzelf.

Wij beschouwen ieder patiënttevredenheidsonderzoek als een project dat de volledige aandacht verdient. Het scheppen van de juiste verwachting is belangrijk en daarom nemen we graag de volgende punten met je door:

 • Het doel: vooraf vragen wij graag naar het doel van het onderzoek. Dit bepaalt in grote mate de andere punten. Tevens geeft dit inzicht voor beide partijen om elk moment in het proces terug te grijpen naar het uiteindelijke doel van het onderzoek.
 • De vragenlijst: wij zijn benieuwd welke vragenlijst je wilt gebruiken en wat de motivatie daarachter is. Ben je verplicht om de PREM te gebruiken? Geen enkel probleem! In het geval je een eigen vragenlijst wilt gebruiken is dat uiteraard ook mogelijk. In het dashboard van Ervaringwijzer is het mogelijk om elk soort vragenlijst te ontwerpen. Een vragenlijst kan bestaan uit: stellingen, open, gesloten en meerkeuzevragen. In onze database staan diverse vragenlijsten die getest en gevalideerd zijn. Wij willen echter een vragenlijst gebruiken die aansluit bij jouw doelgroep en wensen.
 • De doelgroep: wat is de doelgroep? Hoe is de doelgroep opgebouwd? Daarnaast willen wij graag weten of er uitzonderingen zijn binnen deze doelgroep waar wij rekening mee moeten houden.
 • De manier van uitvraag: er zijn diverse manieren hoe wij uw patiënt kunnen benaderen. Dit kan via email, SMS, WhatsApp, Servicezuil, op papier of via een deelbare link online. We nemen graag alle opties door zodat je je goed bewust bent van all voor- en nadelen. Zo sluit het onderzoek nog beter aan bij de belevingswereld van jouw patiënten. Daarnaast willen we graag alle beschikbare data ontvangen om vervolgens respondenten te kunnen benaderen.
 • De communicatie: willen wij het onderzoek uit handen kunnen nemen, dan is het zaak dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de hoe en wat we gaan communiceren met elkaar.
 • De planning: een planning kan niet ontbreken bij een project en hier hebben we drie vragen over: wanneer zetten we het patiënttevredenheidsonderzoek uit, ronden we het af en leveren we de resultaten op? Wij maken een planning en delen deze zodat beide partijen inzicht hebben in het proces.
 • De rapportage: graag bespreken we de wensen omtrent de rapportage. In het dashboard van Ervaringwijzer kun je altijd de resultaten bekijken. Een uitgebreide rapportage zal eenmalig worden opgesteld.
 • De toekomst: we evalueren het gehele traject om bij een positieve ervaring een vervolg te geven aan de samenwerking. Tevens zouden wij het leuk vinden om jullie ervaringen te delen binnen de learning community in de vorm van een review, artikel of quote.

Op basis van je antwoorden maken wij een plan van aanpak om het patiënttevredenheidsonderzoek te realiseren. Het is onze intentie om bij een goedkeuring hiervan het gehele proces uit handen te nemen zodat jij de tijd kunt besteden waar nodig.

De voordelen

 • Lage tijdsinvestering
 • Sturende informatie voor je praktijk of apotheek
 • Altijd inzicht in het project
 • Gevalideerde vragenlijsten
 • Een brede mogelijkheid aan uitvraagmethoden.
 • Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Duidelijke en heldere communicatie
 • Modern
 • Laagdrempelig
 • Real-time inzicht in de resultaten

Een oude dame is samen met een verpleegster bij een touchscreen om het patiënttevredenheidsonderzoek in te vullen.

De regie in eigen handen

Voor alle zorgaanbieders die zelf een continu patiënttevredenheidsonderzoek willen realiseren, biedt Ervaringwijzer een platform waar je eenvoudig alle facetten van het onderzoek kunt inrichten. Na een korte uitleg over de vier onderdelen van het dashboard is het mogelijk om zelfstandig een vragenlijst te ontwerpen, te versturen en de resultaten ervan te monitoren. Uiteraard blijven we altijd beschikbaar indien je vragen hebt of problemen ervaart.

Oma en haar kleinkind zitten op de bank. Het kleinkind laat aan haar oma een vragenlijst zien van het patiënttevredenheidsonderzoek op een tablet.

Creëer draagvlak voor succes!

Het uitzetten van een continu patiënttevredenheidsonderzoek is meer dan een vragenlijst opstellen en uitvragen. Uit ervaring kunnen wij delen dat enthousiasme, ambitie en betrokkenheid belangrijk zijn om draagvlak te creëren binnen je praktijk. Wij dragen hier graag aan bij door een digitale omgeving te bieden die als prettig wordt ervaren door alle belanghebbende. Zo zullen patiënten vaker vragenlijsten invullen en medewerkers meer betrokken worden bij het onderzoek. Wanneer het onderzoek loopt is het goed om dit regelmatig te monitoren en evalueren. In de learning community kan je met gelijkgestemde sparren om betere vragen te ontwerpen, hogere respons te realiseren of verbeteringen door te voeren. Wij bieden daarnaast tips het onderzoek te verbeteren.

De voordelen

 • Regie zelf in handen
 • Gebruiksvriendelijk
 • Conform AVG
 • Toegang tot lerend netwerk
 • Real-time inzicht
 • Gedeelde bibliotheek
 • 24/7 beschikbaar
 • Gevalideerde vragenlijsten
 • Continu onderzoeken
 • Itereren en bijsturen gaande onderzoek

Twee fraaie monitoren waar Ervaringwijzer op draait, een instrument om continu onderzoek mee uit te voeren.

Professionals onder elkaar

Samenwerken is de sleutel tot succes! Professionals kunnen met behulp van Ervaringwijzer een samenwerking realiseren. In deze samenwerking is het mogelijk om patiënten maar één keer een vragenlijst voor te leggen. Handig voor patiënten die meerdere zorgvormen ontvangen. Zo krijgen samenwerkende professionals inzicht in de kwaliteit van hun dienst en wordt de patiënt maar één belast. Een win-winsituatie.

In een wachtkamer bij de huisarts is een donkere vrouw met in haar hand een Iphone X. Op de Iphone wordt een vraag gesteld uit het patiënttevredenheidsonderzoek.

Hoe werkt het?

Binnen het platform van Ervaringwijzer is het mogelijk om een hiërarchie aan te brengen wat het mogelijk maakt om samenwerkingen te realiseren. Van bovenaf wordt één vragenlijst gemaakt die vervolgens door iedere professional kan worden uitgevraagd. Een bijkomend voordeel is dat zorgaanbieders op generieke vlakken met elkaar kunnen worden vergeleken.

Weet je nog niet hoe je een dergelijke samenwerking wilt realiseren? Wij hebben veel ervaring bij het opzetten van samenwerkingen tussen professionals en adviseren je met plezier. Het is ook mogelijk dat wij de eerste contacten leggen om de samenwerking voor je te realiseren.

De voordelen

 • De patiënt staat centraal
 • Je werkt met professionals samen
 • Gedeelde kosten
 • Passief respons verzamelen
 • Gebruiksvriendelijk
 • Laagdrempelig
 • Conform AVG
 • Onderdeel van lerend netwerk
 • Real-time inzicht
 • Gedeelde bibliotheek
 • De mogelijkheid om professionals te vergelijken
 • Continu onderzoeken

Twee dames met een moslimse afkomst staan voor een ziekenhuis. Ze lachen beide terwijl ze naar de telefoon kijken waar een vragenlijst van het patiënttevredenheidsonderzoek op staat

Samen wijzer worden?

Contact opnemen