Een nieuwe aanpak voor het cliëntervaringsonderzoek

Pak met uw team controle over een continu-meting

Een continu-meting resulteert in een effectiever cliëntervaringsonderzoek. Persoonlijk contact met de doelgroep, een juiste timing en live resultaten geven u de juiste handvatten om uw cliëntervaringsonderzoek echt inzichtelijk te maken. Baseer uw beleid op écht bruikbare informatie. Kies voor een continu-meting. Houd u het liefst zelf de volledige controle over uw cliëntervaringsonderzoek? Kies dan voor eigen beheer. Zo houdt u zelf de controle over uw onderzoek. Uiteraard staat Ervaringwijzer nog klaar met raad en daad. Maar uw eigen vormgeving van het cliëntervaringsonderzoek is leidend!


Bij Ervaringwijzer activeren wij uw collega’s, medewerkers, consulenten en professionals om zelf om continue-basis het onderzoek uit te zetten bij hun cliënten. Deze manier van werken maakt het mogelijk om gedurende 12 maanden altijd de juiste timing, toon en verzendmethode te vinden. Wij zorgen ervoor dat het onderzoek uitzetten voor uw collega’s zo gemakkelijk is als een paar drukken op de knop.Plan een gesprek

CEO clientervaringsonderzoek wmo gemeenten ceo wmo 2015 2021 continumeting

Eigen beheer, hoe geeft u dit vorm?

Met het cliëntervaringsonderzoek in eigen beheer bent u zelf de projectleider van het cliëntervaringsonderzoek. Na een intakegesprek stellen wij vrijblijvend een projectplan op. Wij ontwerpen met u een organogram. Deze geeft structuur aan de informatieverzameling van het onderzoek. We geven advies over de samenstelling van de vragenlijst. U kan ook gebruik maken van onze bibliotheek. Hier staan eerder gebruikte templates van andere gebruikers klaar.


CEO clientervaringsonderzoek wmo gemeenten ceo wmo 2015 2021 continumeting
Kies een verzendmethode die bij uw doelgroep past!De vragenlijst deelt u eenvoudig met de juiste afdelingen via de organisatiestructuur. U en uw collega’s kiezen zelf een verzendmethode die past past bij de doelgroep die benaderd gaat worden. De resultaten kunt u live en overzichtelijk inzien in het resultaten.

De voordelen van Eigen beheer

 • Zelf de controle houden met 24/7 beschikbare helpdesk, advies en begeleiding.
 • Modern, eenvoudig en laagdrempelig voor zowel collega’s als cliënten
 • Kies de methode die aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep. Digitaal, per post of een combinatie.
 • Hoge respons, real-time resultaten dashboard en AVG proof.Plan een gesprek

Laten we samen aan de slag gaan

Bij Ervaringwijzer hebben we jarenlange ervaring met cliëntervaringsonderzoek. Dit geldt voor zowel een continu-meting als een eenmalig onderzoek. Wij helpen u dan ook graag op gang. Wanneer we samenwerken, delen we de verantwoordelijkheid. Onze begeleiding is gedetailleerder. We stellen ons op als mede-projectleider. Onze ervaringen met het cliëntervaringsonderzoek en uw kennis van uw organisatie en doelgroep vormen de basis voor een succesvol CEO!Bij Ervaringwijzer activeren wij uw collega’s, medewerkers, consulenten en professionals om zelf om continue-basis het onderzoek uit te zetten bij hun cliënten. Deze manier van werken maakt het mogelijk om gedurende 12 maanden altijd de juiste timing, toon en verzendmethode te vinden. Wij zorgen ervoor dat het onderzoek uitzetten voor uw collega’s zo gemakkelijk is als een paar drukken op de knop.


Plan een gesprek

Cliëntervaringsonderzoek gemeenten ceo wmo 2015 2021 continumeting

Samenwerking: Hoe pakken we dit aan?

Samen bereiken we meer. Doe uw voordeel met onze ervaring. Met een uitgebreid intakegesprek maken we samen een projectplan. We helpen het project aarden in de organisatie. Dit doen we door onder meer uw collega’s een cursus te geven over het gebruik van Ervaringwijzer. We denken actief mee aan de benodigde vragenlijsten en de optimale vraagstelling. We houden polshoogte over het aantal verstuurd onderzoeken en respons. Tevens gaan we graag het gesprek aan over de resultaten.


CEO clientervaringsonderzoek wmo gemeenten ceo wmo 2015 2021 continumeting
Live resultaten overzichtelijk in een dashboardU kunt uzelf aansluiten bij de learning community van Ervaringwijzer. Periodiek komen we in bij elkaar met circa 30 gemeenten. We gaan in gesprek over het gebruik van Ervaringwijzer en de uitvoering van verschillende onderzoeken.

De voordelen van Samenwerking

 • Zelf de controle houden met 24/7 beschikbare helpdesk, advies en begeleiding.
 • Ervaringwijzer verzorgt een goede start en een goed projectplan.
 • Controle en bijsturing vanuit Ervaringwijzer geïnitieerd
 • Coöperatie met de expert van het platform
 • Gedeelde verantwoordelijkheid over de respons
 • Modern, eenvoudig en laagdrempelig voor zowel collega’s als cliënten
 • Kies de methode die aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep. Digitaal, per post of een combinatie.
 • Hoge respons, real-time resultaten dashboard en AVG proof.Plan een gesprek

CEO clientervaringsonderzoek wmo gemeenten ceo wmo 2015 2021 continumeting

Ontzorging door inhuren

Voor gemeenten en zorgaanbieders is de capaciteit beperkt voor een CEO. Ervaringwijzer kan de volledige zorg omtrent het cliëntervaringsonderzoek uit handen nemen. In een eerste gesprek zullen alle wensen en beschikbare middelen besproken worden. Dit gebruiken wij als basis om namens u het cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Uiteraard verzorgen we daarbij een uitgebreide rapportage.Plan een gesprek

CEO clientervaringsonderzoek wmo gemeenten ceo wmo 2015 2021 continumeting

Succesvol Ervaringwijzer inhuren

Voordat we het project beginnen, informeren wij graag naar uw doelstelling voor het cliëntervaringsonderzoek. Dit bepaalt in grote mate de koers van het CEO. Zo sturen wij het project in de juiste richting.


Voor gemeenten en zorgaanbieders is het van belang om een passende vragenlijst voor de cliënten te kiezen. In onze kennisbank hebben wij veel vragenlijsten klaar staan. Deze zijn door verschillende partijen getest en gevalideerd. Zo kunnen we werken uit een standaard vragenlijst, of kunnen we er een op maat maken.
Als u al een vragenlijst heeft nemen we deze graag door. Ervaringwijzer kunnen we elke soort vragenlijst ontwerpen. Een vragenlijst kan bestaan uit: stellingen, open vragen, gesloten vragen en meerkeuzevragen.CEO clientervaringsonderzoek wmo gemeenten ceo wmo 2015 2021 continumeting
Met Ervaringwijzer kunt u eenvoudig elke vragenlijst maken en wijzigenDuidelijke afspraken
Om het onderzoek volledig te kunnen uitbesteden, worden er afspraken gemaakt over onze communicatie. Daarnaast is het ook belangrijk om te bespreken welke manier van communicatie voor de respondenten gebruikt zal worden.

Een passende planning
We maken een planning wanneer de vragenlijsten finaal worden doorgevoerd, wanneer de onderzoeken worden uitgezet en op welke data de rapportages worden aangeleverd. Deze planning maken wij met u. Zo kan u zelf desgewenst de planning bijhouden.

Inzichtelijke rapportage
Graag bespreken we de wensen omtrent de rapportage. In het dashboard van Ervaringwijzer kan de organisatie altijd de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek bekijken. We stellen eenmalig een uitgebreide rapportage op.

De voordelen van inhuren

 • Volledige ontzorging
 • Hoge respons, real-time resultaten dashboard en AVG proof.
 • Een overbrugging voor transitie van de vorige onderzoeksmethode
 • Duidelijke en heldere communicatie
 • Real-time inzicht in de resultatenPlan een gesprek

CEO clientervaringsonderzoek wmo gemeenten ceo wmo 2015 2021 continumeting

Samen wijzer worden?

Contact opnemen