Het Cliëntervaringsonderzoek

Vrouw in Amsterdam die op een rekje zit in de zon met haar telefoon in haar hand. Al lachend vult zij cliëntervaringsonderzoek in.

Verkennend gesprek

Voor gemeenten en zorgaanbieders die weinig capaciteit vrij kunnen maken en de wens om het cliëntervaringsonderzoek eenmalig uit te voeren kan Ervaringwijzer de volledige zorg omtrent het cliëntervaringsonderzoek uit handen nemen. In een eerste gesprek zullen alle wensen en beschikbare middelen besproken worden.

Een oud stel dat met elkaar danst en naar elkaar lacht. Zij zijn onderdeel van het cliëntervaringsonderzoek

Voor een succesvol cliëntervaringsonderzoek bespreken we:

 • Het doel: vooraf vragen wij graag naar het doel van het onderzoek. Dit bepaalt in grote mate de andere punten. Tevens geeft dit inzicht voor beide partijen om elk moment in het proces terug te grijpen naar het uiteindelijke doel van het onderzoek.
 • De vragenlijst: wij zijn benieuwd welke vragenlijst je wilt gebruiken en wat de motivatie daarachter is. In onze kennisbank hebben wij veel vragenlijsten klaarstaan die door verschillende gemeenten en zorgaanbieders getest en gevalideerd zijn. Wij willen echter een vragenlijst gebruiken die aansluit bij jouw doelgroep en wensen. In het geval dat een gemeente al een vragenlijst heeft klaarliggen, nemen we deze graag vooraf door. Binnen Ervaringwijzer is het mogelijk om elk soort vragenlijst te ontwerpen. Een vragenlijst kan bestaan uit: stellingen, open, gesloten en meerkeuzevragen.
 • De doelgroep: wat is de doelgroep? Hoe is de doelgroep opgebouwd? Daarnaast willen wij graag weten of er uitzonderingen zijn binnen deze doelgroep waar wij rekening mee moeten houden.
 • De manier van uitvraag: er zijn diverse manieren waarop de uitvraag gedaan kan worden en we nemen graag alle opties door zodat je je goed bewust bent van all voor- en nadelen. Zodat het onderzoek aansluit bij de belevingswereld van de respondenten. Daarnaast willen we graag alle beschikbare data ontvangen om vervolgens respondenten te kunnen benaderen.
 • De communicatie: om het onderzoek volledig te kunnen uitbesteden, moeten er afspraken worden gemaakt over de communicatie tussen de partijen. Daarnaast is het ook belangrijk om te bespreken welke manier van communicatie voor respondenten gebruikt zal worden.
 • De planning: we maken een planning wanneer de vragenlijsten finaal worden doorgevoerd, wanneer de onderzoeken worden uitgezet en op welke data de rapportages worden aangeleverd. Deze planning delen wij zodat beide partijen inzicht hebben in het proces.
 • De rapportage: graag bespreken we de wensen omtrent de rapportage. In het dashboard van Ervaringwijzer kan de organisatie altijd de resultaten bekijken. Een uitgebreide rapportage zal eenmalig worden opgesteld.
 • De toekomst: we evalueren het gehele traject om bij een positieve ervaring een vervolg te geven aan de samenwerking. Tevens zouden wij het leuk vinden om jullie ervaringen te delen binnen de learning community in de vorm van een review, artikel of quote.

Aan de hand van dit gesprek leggen wij een plan van aanpak met proces voor om het cliëntervaringsonderzoek te realiseren. Bij een goedkeuring gaan wij het onderzoek realiseren.

De voordelen

 • Lage tijdsinvestering
 • Een overbrugging voor transitie
 • Gevalideerde vragenlijsten
 • Een brede mogelijkheid aan uitvraagmethoden.
 • Volledig anoniem
 • Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Duidelijke en heldere communicatie
 • Modern
 • Laagdrempelig
 • Real-time inzicht in de resultaten

Een moeder met haar dochter zittend op een bank terwijl zij het cliëntervaringsonderzoek invullen met Ervaringwijzer.

Zelf aan de slag met het cliëntervaringsonderzoek

Gemeenten en zorgaanbieders die de wens hebben om het cliëntervaringsonderzoek zelfstandig uit te voeren kunnen, afhankelijk van de beschikbare tijd kiezen om dit eenmalig of continu te realiseren. Ervaringwijzer biedt ondersteuning bij alle facetten van het onderzoek. Dit begint bij het helder formuleren van het doel van het onderzoek in combinatie met een uitleg van het platform van Ervaringwijzer. Dankzij de eenvoudige opzet is het mogelijk om na een korte uitleg, zelfstandig te werk te gaan. Uiteraard blijven we altijd beschikbaar indien je vragen hebt of problemen ervaart.

Twee vrouwen die tegenover elkaar zitten op een bank. De vrouw glimlacht terwijl ze vragen van het cliëntervaringsonderzoek voorlegt op een tablet.

Een project op zichzelf

Het zelfstandig uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek is meer dan slechts een vragenlijst opstellen en uitvragen. Het is daarom verstandig om dit te beschouwen als een volwaardig project. Om deze reden hebben wij samen met alle gebruikers diverse documenten gemaakt die je te allen tijde kunt raadplegen/gebruiken, zodat je minder tijd hoeft te besteden aan randzaken.

Voor de start van het project kan je het plan van aanpak gebruiken. De inrichting van het onderzoek & projectteam kan handig zijn om een goed beeld te krijgen van de grootte van het project.
Voor de uitvoering is een procesbeschrijving gemaakt. Deze artikelen worden continu vernieuwd en aangepast met behulp van inzichten van alle gebruikers. Bekijk hier alle documenten.

De voordelen

 • Breed inzetbaar
 • Gebruiksvriendelijk
 • Conform AVG
 • Toegang tot lerend netwerk
 • Real-time inzicht
 • Gedeelde bibliotheek
 • 24/7 beschikbaar
 • Regie in eigen handen
 • Continu onderzoeken
 • Itereren en bijsturen gaande onderzoek

Een vrouw met een tablet in haar hand waarop Ervaringwijzer is te zien met een vraag uit het cliëntervaringsonderzoek wordt gesteld.

Zorgaanbieders als partners

Samenwerken is de sleutel tot succes! Gemeenten en zorgaanbieders kunnen met behulp van Ervaringwijzer een samenwerking realiseren. Als gemeente realiseer je een continu onderzoek en vervul je een controlerende en interveniërende rol, terwijl zorgaanbieders inzicht krijgen in de kwaliteit van hun diensten. Een win-winsituatie.

Een vrouw zit op een bank met een gele telefoon in haar handen. Op de telefoon wordt Ervaringwijzer weergeven.

Het platform

Binnen het platform van Ervaringwijzer is het mogelijk om een hiërarchie aan te brengen wat het mogelijk maakt om dergelijke samenwerkingen te realiseren. Als gemeente heb je de regie in handen en kan je vragenlijsten maken die iedere zorgaanbieder kan gebruiker. Een bijkomend voordeel is dat dit het mogelijk maakt om zorgaanbieders met elkaar te vergelijken.

Nog geen idee hoe je deze samenwerkingsverbanden gaat realiseren? Er zijn veel gemeenten die graag hun aanpak met je delen. Zo werkt gemeente Utrecht met al meer dan tien zorgaanbieders. Kleinere gemeenten zoals gemeente Houten of gemeente Soest hebben ervaring met het samenwerken met twee of drie zorgaanbieders. Zelf hebben wij veel ervaring bij het opzetten van dergelijke samenwerkingen. Het is dan ook mogelijk dat wij dit voor jullie realiseren.

De voordelen

 • Breed inzetbaar
 • Gebruiksvriendelijk
 • Laagdrempelig
 • Conform AVG
 • Onderdeel van lerend netwerk
 • Real-time inzicht
 • Gedeelde bibliotheek
 • Inzicht in zorgaanbieders
 • Regie in eigen handen
 • Continu onderzoeken

Samen wijzer worden?

Contact opnemen