Hoe geef je vorm aan participatiebeleid?

Logo van Ervaringwijzer

Door Daan Koenraadt

Ervaringwijzer

2022 is het jaar waarin eindelijk de nieuwe omgevingswet van kracht gaat. Dit betekent dat gemeenten en andere publieke instelling deze zomer hun organisatie voor de uitvoering rond moeten hebben. Een paar lastige punten zijn de omgevingsvisie, het omgevingsplan en het programma. In de omgevingsvisie moet vaak het participatiebeleid omschreven zijn. Daarnaast is er ook vaak een motiveringsplicht, waarin de opzet voor het participatiebeleid nader is toegelicht. Actieve participatie kan door een gemeenteraad in alle gevallen vereist worden. Voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan gelden de kennisgevingsplicht en motiveringsplicht. Hierin geeft de publieke instantie aan hoe participatie vormgegeven gaat worden. Participatiebeleid is dus essentieel voor de uitvoering van de nieuwe omgevingswet.(Lees ook: Decentralisatie: Het verhaal achter de cijfers)


Participatiebeleid, meer dan een plicht

De omgevingsvisie vereist dat in een vroeg stadium belanghebbenden zijn betrokken bij de besluitvorming van een een project. Bij belanghebbenden zullen we in de meeste gevallen denken aan de burgers. Hoewel de participatieplicht veelal vormvrij is moet worden aangegeven wie er betrokken is, wat de uitkomsten zijn geweest en wat er met de uitkomsten is gedaan. Ook geldt een motiveringsplicht, waarin aangegeven wordt hoe aan de eigen beleidsregels is voldaan (denk hierbij aan representativiteit en inclusie).

Mensen lopen in een mooi ingericht centrum van Rotterdam wat een redelijk recente omvgevingsvisie is geweest en waar de participatie van de burger van belang is geweest

Belangrijke toevoeging is het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dit is een digitaal loket waar belanghebbenden snel centrale toegang hebben tot de systemen en informatie over de fysieke leefomgeving. Via het DSO moet het dus gemakkelijk zijn voor een burger om snel te participeren in de omgevingsvisie. De participatieplicht moet dus laagdrempelig én digitaal zijn!

Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat, naast een verplichting, het participatiebeleid ook een hele nuttige manier is om draagvlak te creëren voor uw ruimtelijke omgeving. Ook geeft het u nieuwe inzichten, ideeën of zelfs kritiekpunten waar u nog niet aan gedacht heeft.


4 gouden tips

De participatie is dus ook heel nuttig zijn. Daarom willen we de volgende tips meegeven:

1 – Wees nieuwsgierig naar de input.
Met natuurlijke interesse komt u aan de meeste nuttige input.

2 – Toon aan dat er wordt geluisterd.
Probeer te laten zien waarom u bepaalde keuzes maakt.

3 – Maak participeren laagdrempelig.
Maak de communicatie voor iedereen helder en makkelijk. Is bijvoorbeeld uw enquête begrijpelijk genoeg voor iedereen?

4 – Maak de informatiestromen intern ook overzichtelijk.
Zorg dat uw werknemers informatie kunnen uitwisselen, zonder dat de datastroom onoverzichtelijk wordt.

MA typt op laptop

Hoe pakt u dit aan?

Als publieke organisatie wilt u dus gemakkelijk en snel een hoge response ophalen voor de participatieplicht, en dit eenvoudig koppelen met de DSO. Bij Ervaringwijzer hebben we ruime ervaring in de publieke sector. U zult te maken krijgen met veel verschillende onderzoeken bij veel verschillende afdelingen. Wij maken dit overzichtelijk in ons structuur systeem, en maken daarmee ook informatie uitwisseling tussen de afdelingen mogelijk. We kunnen u op weg helpen met uw omgevingsvisie.

U vindt ons in de GEMMA Softwarecatalogus, of u kunt contact opnemen via daan@ervaringwijzer.nl of 06-18683267. Bekijk ook onze contactpagina.

Samen wijzer worden?

Contact opnemen