Interactieve beleidsvorming: hoe verwerk je burgerinput?

Logo van Ervaringwijzer

Door Daan Koenraadt

Ervaringwijzer

Een beleid opstellen is niet altijd even makkelijk. Ambtenaren en wethouders zijn continu bezig met het opstellen van plannen, regels en wetten. Daarop worden doelen, middelen en een planning gemaakt voor de gemeente. Waar echter nog rekening mee gehouden moet worden zijn de bewoners en andere partijen binnen de gemeenten. Hun mening mag zeker niet vergeten worden.

Iedereen binnen de gemeente komt in aanraking met een nieuw beleid. Of dit nu plannen zijn voor het bouwen van een theater, woningen of standaard onderhoud; het kan invloed hebben op het dagelijks leven van bewoners. Vandaar dat burgerinput cruciaal is bij het vormen van een beleid.

Maar hoe zorg je voor een interactieve beleidsvorming? En hoe verwerk je de burgerinput in een beleid? Onze experts bij Ervaringwijzer zorgen dat dit in de praktijk een laagdrempelig en toegankelijk proces is!

Bewoners leveren waardevolle input

Het doel van input via vragenlijsten is uiteraard niet om voor- en tegenstanders te creëren. Het gaat om het meedenken, betrekken, en rekening houden met de inwoners van de gemeente. Zij zijn de personen die de effecten van een beleid zullen beleven.

Vragenlijsten kun je als gemeente zo verwoorden, dat bewoners hier met een open houding in gaan. Daarom is het voor een gemeente belangrijk de burgerinput niet als tegenstand te zien, maar als democratische kans voor een goed beleid.

Burgerinput verzamelen: wat is de beste manier?

Voordat we burgerinput kunnen verwerken is het noodzakelijk om de beste vorm van acquisitie te bepalen. Er zijn namelijk diverse manieren om respons van burgers te verkrijgen.Traditionele informatieavonden of digitaliseren?

Als gemeenten is het van belang om bij te blijven met huidige ontwikkelingen van de samenleving. 15 jaar geleden was het onvoorstelbaar om geen informatieavonden te houden: daar kwam de hoogste respons uit. Maar kijk nu naar de digitalisering die er is plaatsgevonden. Het leven zonder email en mobiele telefoon is niet meer voor te stellen. Dat bied gemeenten nieuwe mogelijkheden!

Doelgroepen bereiken

Bij een gemeente heb je al snel te maken met veel diversiteit. Er wonen immers ouderen, jongeren, alleenstaande ouders, jonge koppels, maar er liggen ook bedrijven en instituten. Hoe bereik je al deze doelgroepen?

Aanpassen aan de respondent

Om burgerparticipatie te stimuleren is het van belang om de belevingswereld van de respondent te kennen. Een aantal doelgroepen zullen bijvoorbeeld sneller reageren op een link via de mail, terwijl ouderen juist via een brief of informatieavond antwoorden willen geven. Om kwalitatieve en kwantitatieve antwoorden te krijgen is het van belang om doelgroepen op diverse manieren te bereiken.

Ervaringwijzer is een onderzoekssoftware waar al 25 gemeenten gebruik van maken. Met Ervaringwijzer zet je vragenlijsten relevant in voor jouw doelgroepen via mail, WhatsApp, brief en meer.


Stel relevante vragen

De vragen die je als gemeente formuleert aan burgers zijn cruciaal. Vaak zien wij hier toch wat moeilijkheden in terugkomen. Vragen worden te algemeen gesteld, waarop de gemeente na de resultaten nog steeds geen concrete antwoorden heeft verzameld. Het is lastig. Daarom heeft Ervaringwijzer wat tips opgesteld:


Input voor een nieuw project
Wanneer een idee voor een nieuw project wordt samengesteld, is input van bewoners cruciaal. Bijvoorbeeld bij de bouw van een grote sporthal. Hier kun je diverse, relevante vragen over stellen:

• Zou u overwegen om gebruik te maken van deze nieuwe sporthal?
• Wat zou u overtuigen om de nieuwe sporthal te gebruiken?
• Vind u dat een nieuwe sporthal een toevoeging is voor de gemeente…?Een project is al goedgekeurd
Wanneer een plan van bijvoorbeeld de bouw van een windmolen al is goedgekeurd, dan is het niet nuttig om te vragen wat inwoners hiervan vinden. De windmolen wordt tóch gebouwd. De vragen die je echter wel kunt stellen zijn:

• Hoe kunnen wij de bouw van de windmolen comfortabeler maken voor u?
• Is er iets waar wij als gemeente tijdens de bouw rekening mee kunnen houden? Bijvoorbeeld de route van bouwverkeer, overlast, puin, etc.
• Is er een vorm van compensatie die u graag zou willen ontvangen in geval van overlast?

Wil je gebruik maken van meer voorbeelden? Bekijk soortgelijke onderzoeken in onze bibliotheek of vraag meer informatie via een vrijblijvend gesprek.


Vrijheid om mening te uiten

Naast gestuurde vragen is het van belang dat bewoners hun eigen visie kunnen delen. Het is daarom van belang om open vragen te stellen. Zo worden bewoners écht gehoord en telt hun mening. Dit is een democratische, interactieve beleidsvorming.

Als gemeente kun je deze vragen steekproefgewijs doorlopen. Verschillende perspectieven zullen nieuwe inzichten geven waar je als organisatie veel van kunt leren.


Evaluatie na invoering

De mening vragen vóór het beleid is niet alleen belangrijk, maar ook ná enige projecten is dit van belang. Door projecten te evalueren kunnen gemeenten zien waar enige verbeterpunten, kritische gevoelens, en algemene tevredenheid liggen.

Bewoners kunnen dan geholpen worden en de gemeente heeft waardevolle inzichten voor het toekomstige beleid.


Een interactieve beleidsvorming invoeren

Wil jij graag een interactieve beleidsvorming invoeren? Ervaringwijzer helpt je verder! Met Ervaringwijzer kun je makkelijk en snel vragenlijsten opstellen en uitsturen binnen jouw gemeente.

Om het nog makkelijker te maken behoor je tot een lerend netwerk die constant vragenlijsten en onderzoeken verbeterd. Samen worden we wijzer.

Interesse in een demo? Neem contact op via daan@ervaringwijzer.nl of 06-18683267.

Samen wijzer worden?

Contact opnemen