Grassroots is de enige optie voor echt doorlopend onderzoek

Door Ali el Ahmadi

Ervaringwijzer

Community

Mensen die met onze software werken weten dat het betrekken van een community rondom kwaliteit een grote toegevoegde waarde heeft. Het is de reden waarom ons platform ingericht is op gemakkelijk samenwerken. Verandering van bovenaf opleggen leidt tot ontevredenheid, en zal er uiteindelijk voor zorgen dat de beoogde doelstellingen niet gehaald worden of nevenschade veroorzaken. Als een doelstelling vanuit de organisatie opgebouwd wordt is de kans groter dat het project succesvol wordt afgerond. Dit noemen wij grassroots, naar een Engelse politieke term die inhoudt dat een campagne vanuit de populatie wordt opgebouwd in plaats van door een politicus aangeboden. Deze manier is effectief voor het creëren van een loyale doelgroep en draagvlak.

Voordelen

We stellen in dit stuk dat de grassroots aanpak de enige juiste manier is om doorlopend onderzoek te doen. Voor doorlopend onderzoek moet er namelijk gedurende een langere tijd het enthousiasme behouden worden voor de uitvoering. Daarom heeft een grassroots aanpak een zestal grote voordelen:


Meer draagvlak
Doordat het project vanuit het team opgebouwd wordt is de weerstand een stuk kleiner. Dit betekend wel dat collega’s ook vooraf mogen meebeslissen over hoe en wat. Je zult zien dat ze zich dan ook een stuk sneller neerleggen bij besluiten waar ze het niet mee eens zijn.

Eigen initiatief
Als het team medeverantwoordelijkheid draagt kun je verwachten dat collega’s ook veel meer eigen initiatief gaat tonen. Hier moet je ook de ruimte aan geven.

Blijvende concentratie
Je team kan zich gemakkelijker door de doorlooptijd de concentratie erbij houden als ze meedoen uit eigen beweging.

Incubator
Met de bottom up methode ontstaat er een quality culture. Dit is een goede incubator voor nieuwe ideëen en onderlinge communicatie.

Feedback
De grassroots methode verzekerd je van voldoende feedback. Deze feedback is extra bruikbaar omdat deze wordt verschaft door een collega die zelf ook volledig in het project is geëngageerd.

Soft controls
Door het creëren van een quality culture door de grassroots methode zorg je ervoor dat iedereen betrokken is. Het is dus niet meer nodig om mensen achter de kont aan te jagen. Collega’s zullen namelijk elkaar motiveren om de doelstelling in het achterhoofd te houden.

Hoe pak je dit aan?

Makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe pak je dit praktisch aan? Hoe zorg ervoor dat je quality culture grassroots van aard is en niet top down?

Dat hangt uiteraard van uw organisatie af, en dat kunnen we niet in algemene strekkingen 100% voor je bepalen in dit artikel. Wel zien we dezelfde 3 trends terug bij organisaties waarin het lukt.

Kies een platform waar je alle collega’s in kwijt kan, en waar ze allemaal in kunnen participeren. (Wij raden uiteraard Ervaringwijzer aan).
Betrek alle afdelingen en medewerkers in het plan van aanpak. Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van de doelstellingen en methoden. Zorg er daarbij ook voor dat iedereen zijn zegje kan doen.
Motiveer collega’s om samen in gesprek te gaan. Het kwaliteitssysteem moet terug komen in alle haarvaten van de organisatie. Dit is waarom Ervaringwijzer altijd onbeperkte gebruikersaccounts en onderzoeken biedt.

De resultaten?

Het is een moeilijke balans om te bewaren, maar de resultaten zijn het waard. Als je een kwaliteitssysteem op zet met een grassroots quality culture opzet heb je niet alleen een lange termijn motivatie. De kwaliteit van de resultaten nemen drastisch toe. Er wordt kritischer gekeken naar inhoud en timing.

Het geeft de doelgroep een betere mogelijkheid hun gedachten te delen. De kwaliteit van de respons neemt daardoor drastisch toe. Hierdoor heeft de manager meer aanknopingspunten voor het aanpassen en toepassen van beleid. Daarom is deze aanpak wat ons betreft de enige echte optie voor een continu-meting.

Samen wijzer worden?

Contact opnemen