Gemak dient de mens, maar leidt niet altijd tot succes!

Ervaringwijzer

Door Judith Korpel

Ervaringwijzer

Een vragenlijst klaarzetten en versturen met Ervaringwijzer was nog nooit zo makkelijk. Je klikt een vragenlijst in elkaar en na een kwartier heb je duizend onderzoeken verstuurd via email, SMS en WhatsApp. Echter, de respons blijkt na het uitzetten van het onderzoek tegen te vallen en dit zorgt ervoor dat de kans op een succesvol onderzoek nihil is. Hoe dit kan? Uit ervaring kunnen we delen dat draagvlak creëren een belangrijke rol speelt in het succes.

Hoe creëer je draagvlak?

Deze vraag krijgen wij vaak terug van onze gebruikers en de woorden die veelal de revue passeren zijn: visie, communicatie, enthousiasme en samenwerking. Deze woorden gaan hand in hand, versterken elkaar en liggen in elkaars verlengde. Een draagvlak creëren, hoe doe je dat?

“Een Sociaal team is bij elkaar gekomen, omdat de tevredenheid van cliënten het afgelopen jaar middelmatig was. Het Sociaal team wil dit verbeteren. In een bijeenkomst kan ieder teamlid zijn of haar stem laten gelden en mag alles open en eerlijk gedeeld worden. Teamleden omarmen deze ongedwongen vorm van communicatie en beginnen zelfs elkaars zinnen af te maken. Het gaat om het versturen van vragenlijsten aan cliënten en toch voelt men het enthousiasme groeien. Met elkaar samenwerken aan een gezamenlijk doel lijkt een eenvoudige opgave te worden. Een toekomstvisie is al snel bedacht en de start volgt direct. Drie maanden later blijkt niet één vragenlijst te zijn verstuurd.“

Dit is slechts één van de (vele) ervaringen die wij hebben opgedaan in de afgelopen jaren. Het illustreert dat er meer nodig is in de praktijk dan enkele pijlers.

Één project één plan

Een projectplan waar visie, communicatie, enthousiasme en samenwerking op rusten dient als gedegen fundament. Het plan geeft sturing en houvast tijdens het proces van uitvoering voor alle betrokkenen.

Hoewel ieder project verschillend is, blijft de basis altijd hetzelfde. Een projectinventarisatie helpt om alle belangrijke zaken in kaart te brengen. Wij inventariseren altijd op basis van onderstaande lijst. Uiteraard is deze lijst niet uitputtend en zijn er veel zaken die niet voor iedere organisatie van toepassing zijn. Je kunt deze lijst gebruiken bij het opstellen van een projectplan, als checklist bij het inventariseren of als inspiratiebron indien je op korte termijn continu gaat meten.

Vormen Visiedocument: hulp bij het creëren van een draagvlak

 • Aanleiding en achtergrond
 • Introductie Ervaringwijzer
 • Waarom Ervaringwijzer
 • Perspectief inwoner
 • Beoogde resultaat
 • Toekomstperspectief
 • Communicatie
 • Aanpak en tijdsplanning
 • Analyse
 • Evaluatie
 • Rapportage
 • Lees hier de complete checklist

Samen wijzer worden?

Contact opnemen