De 7 gouden tips voor het doen van kwaliteitsonderzoek

Logo van Ervaringwijzer

Door Daan Koenraadt

Ervaringwijzer

Dat kwantitatief onderzoek een van de belangrijkste manieren is om kwaliteit te meten staat buiten kijf. Het kwaliteitsonderzoek is niet voor niks een van de meetinstrumenten die worden toegepast in de borging van verschillende beleidsstukken – zoals de nieuwe inburgeringswet, de WMO en de jeugdwet. De bruikbaarheid van de resultaten van het kwantitatieve onderzoek zijn afhankelijk van de kwaliteit van het onderzoek. Goed onderzoek geeft bruikbare resultaten, en bruikbare resultaten geven goede handvatten voor verandering.

Hoe doe je goed kwantitatief onderzoek? Wij hebben onze best practices op een rij gezet.

1 – Kies je moment

Zoals bij bijna alle vormen van communicatie is timing van groot belang. Afhankelijk van het resultaat dat je wilt, moet je een moment kiezen dat past bij het onderzoek. Als je wilt dat iemand in detail ingaat op een gevoelige kwestie, kan een onderzoek afnemen 6 maanden na (bijvoorbeeld) geleverde service voelen als een belediging of juist als desinteresse. Zorg ervoor dat het moment van onderzoeken aansluit bij de urgentie van de ondervraagde.

2 – Kies je doelgroep

Net als de timing is de doelgroep-selectie cruciaal in de kwaliteit van de resultaten. Niet omdat de ene doelgroep het onderzoek beter zou invullen dan de andere, maar omdat scherpe doelgroep-bepalingen de mogelijkheid bieden om in te gaan op detail. Als de doelgroep te algemeen blijft, moet de vragenlijst ook algemeen blijven. Dit resulteert in desinteresse van de respondent en oppervlakkige resultaten. Durf dus onderscheid te maken in de doelgroepen!

3 – Kies je kanaal

Als je 16 bent, en je ontvangt een brief met daarin de aanhef: “goedendag heer/mevrouw” dan verdwijnt deze snel in de papierbak. Om de doelgroep aan te spreken moet je hun betrouwbare kanalen gebruiken. Zo kan je een 16-jarige misschien beter SMS’en. Iemand die werkt is misschien het best bereikbaar per e-mail en een doelgroep die moeite heeft met techniek ontvangt het liefst een onderzoek op papier. Ook het aanslaan van de juiste toon is van belang.

4 – Bepaal je visie

Is er een doel van je onderzoek? Wil je iets weten? Wat ga je doen als je antwoord a of b krijgt? Vaak stel je vragen op, omdat dat is wat je doet als je een onderzoek maakt. Maar het is belangrijk om van tevoren te bepalen welke conclusies je gaat verbinden aan de mogelijke antwoorden. Bepaal dus van tevoren je visie op de mogelijke resultaten.

5 – Vorm een team

Niks vergeten? Al je punten afgestreept voor wat je wilt weten? Jouw uitgangspunt voor het onderzoek kan verschillen van die van jouw collega. Maar jullie moeten beiden respons verzamelen en met de uitkomsten werken. Zorg er dus voor dat je tip 1 t/m 4 samen doorloopt met de mensen die ook betrokken zijn bij het onderzoek. Zorg er tevens voor dat iedereen de enquêtes goed heeft doorgelicht op woordkeuze, spelling en grammatica.

6 – Resultaten zijn nog geen inzichten

Om zeker te weten dat iedereen de juiste conclusies kan verbinden aan de resultaten van het onderzoek kan het nuttig zijn om de resultaten te verwerken in een verslag. Het kan helpen om hierin wat duiding te bieden bij de resultaten. Dit kan met een retrospectie en met een onderbouwing vanuit de doelgroep. Deze onderbouwing kan men maken na een verdiepend kwalitatief vervolgonderzoek.

7 – Blijf verbeteren

Het afgeronde onderzoek biedt de beste opstap naar het volgende onderzoek. Op welke vraag weken de antwoorden af van de verwachting? Welke vraag gaf betere inzichten dan verwacht? Bij het opstellen van een volgend onderzoek kun je hier rekening mee houden. Ga ook bij het team na wat goed ging, en wat anders kan? Net als uw beleid kan ook uw kwaliteitsonderzoek constant verbeteren.

Welke tips hebben u geholpen, en wat wilt u meegeven aan uw collega’s? Hoe doen jullie goed kwantitatief onderzoek? Praat mee op LinkedIn!

Interesse in een demo van Ervaringwijzer? Neem contact op via daan@ervaringwijzer.nl of 06-18683267.

Samen wijzer worden?

Contact opnemen