Continu-meting bij CEO WMO: hoe pak je dit aan?

Logo van Ervaringwijzer

Door Daan Koenraadt

Ervaringwijzer

We moeten aankomend jaar anders aan de slag met het cliëntervaringsonderzoek voor de WMO. Dat staat buiten kijf. Maar hoe maken we optimaal gebruik van de nieuwe vrijheden die geboden worden bij het CEO WMO 2021? Eerder hebben we al gepleit voor een mentaliteitsomslag. We gaan in dit artikel in op een van de mogelijke ontwikkelen: de continu-meting.

Kwaliteit in de WMO

We beseffen ons dat het cliëntervaringsonderzoek voor WMO een van de belangrijkste tools is om de kwaliteit van de WMO te waarborgen. Een kwaliteitssysteem wordt immers vaak ingericht volgens een PDCA-cyclus (plan, do check, act):


Plan
Dit is in het geval van de WMO de visie vanuit de gemeente, maar ook de wetgeving van het rijk. Deze bepalen het beleid dat wordt gevormd rondom de WMO in jouw gemeente.

Do
Dit is de uitvoering van het beleid, volgens de richtlijnen van het beleid. Dit onderdeel van de cyclus ligt voornamelijk bij de consulenten, werk organisaties en professionals. De uitvoering is uiteraard het belangrijkste onderdeel en regisseert de andere stappen. Dit is ook de stap waarbij de cliënt direct betrokken is als zorgontvanger.

Check
Dit is de stap die het systeem kwalitatief maakt. Zonder evaluatie is er immers geen verbetering mogelijk. De cyclische aard van het PDCA format zorgt voor continue verbetering. Hierdoor wordt het kwaliteitssysteem blijvend in stand gehouden.

Act
Verbeterpunten moet je niet alleen constateren. Er moeten praktische oplossingen bedacht worden die meegenomen kunnen worden naar de “Plan” fase. Hierna begint het proces opnieuw, met de meegenomen verbeterpunten.


Een kwaliteitssysteem bestaat dus uit het samenspel van beleid, uitvoering en controle. Het cliëntervaringsonderzoek speelt de belangrijkste rol in de “Check” fase. De kwaliteit valt of staat dus vaak bij de goede uitvoering van het CEO WMO.

plan do check act cyclus

Continu-meting en het CEO WMO

De procesbeschrijving biedt een duidelijk chronologisch beeld van het kwaliteitssysteem. Dit wordt door veel onderzoeker in het sociale domein ook zo geïnterpreteerd. Maar waar de PDCA-cyclus een duidelijke fase-overgang heeft, leert de praktijk dat het sociaal domein niet bestaat uit 1 PDCA-cyclus, maar honderderden kleine cycli.


Het is om deze reden dat wij altijd aanraden om een continu-meting te doen als je het kwaliteitssysteem effectief wilt uitvoeren. Aangezien de “Plan” en de “Do” fasen zich dagelijks herhalen zouden de “Check” en “Act” fasen dit ook moeten doen. Om deze reden vinden wij naast de continu-meting ook de live resultaten van groot belang.

Continu-meting in de praktijk

Op papier klinkt het goed, het continu meten van de cliëntervaringen. Maar als je altijd gewend bent jaarlijks een rapport op te (laten) leveren, vereist het toch enige vorm van omdenken.

Wie gaat wekelijks tientallen onderzoeken versturen? Sterker nog, is er iemand die die überhaupt de gegevens heeft van alle WMO-gebruikers, en die de timing van het onderzoek ook goed kan inschatten?


Niemand – geen één persoon in ieder geval. De informatie ligt gefragmenteerd over verschillende afdelingen en personen. Bij het uitvoeren van een continu-meting moet dus iedereen betrokken worden.


Iedereen betrekken? Klinkt als een organisatorisch hoofdpijndossier.
Dit is waar een platform als Ervaringwijzer haar rol pakt. In Ervaringwijzer kan iedereen als een gebruiker toegevoegd worden aan zijn of haar specifieke groep, maar blijft interdisciplinaire samenwerking mogelijk. Het platform is laagdrempelig en overzichtelijk, om gemak te bieden aan zowel gebruikers als cliënten. met enkele klikken kan een onderzoek verstuurd worden naar een cliënt. Uiteraard houden kwaliteitsmedewerkers in een beheerdersrol de regie.


De continu-meting komt goed tot zijn recht als deel van de geleverde WMO-ondersteuning. Integreer het onderzoek met dagelijkse werkzaamheden, en maximaliseer zo het profijt van de continumeting waaronder:


– de meting breder maken dan alleen een moment opname.
– hogere respons door een directe benadering en betere timing.
– real time inzicht.
– ontwikkelingen over tijd volgen.


Wil je graag horen hoe wij de continu-meting van het CEO WMO voor u makkelijker en beter maken? Neem contact op via daan@ervaringwijzer.nl of 06-18683267.

Samen wijzer worden?

Contact opnemen