CEO WMO Nieuwe Stijl; tijd voor een mentaliteitsomslag.

Logo van Ervaringwijzer

Door Daan Koenraadt

ErvaringwijzerVanaf dit jaar gaat het cliëntervaringsonderzoek (CEO) voor de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) veranderen. Het CEO WMO Nieuwe Stijl geeft gemeenten de mogelijk tot een vrijere invulling. De gemeente kiest zelf de doelgroep, heeft de vrijheid om een focus te bepalen en heeft flexibiliteit in de selectie van instrumenten. Het nieuwe CEO WMO biedt dus de mogelijkheid voor een mentaliteitsomslag bij gemeenten. Misschien is het tijd om te beginnen met een continu-meting? Want het CEO WMO is meer dan alleen een verplichting!


Lees ook: We moeten allemaal ergens beginnen.

Doel van het CEO WMO

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van haar inwoners, die niet meer volledig zelfstandig kunnen wonen. Deze doelgroep wordt ondersteunt door bijvoorbeeld een mantelzorger of thuishulp. Een deel van hen maakt gebruik van begeleiding of dagbesteding, en weer een ander deel heeft baat bij opvang vanwege huiselijk geweld of dakloosheid. 

De gemeente indiceert de persoonlijke situatie en biedt hulp die daar bij past. Onder de WMO wordt ook een persoonsgebonden budget (PGB) bepaalt, hiermee kan de cliënt zelf ondersteuning inhuren. 

Met het cliëntervaringsonderzoek wordt de WMO jaarlijks beoordeeld, en verantwoorden de gemeenten hun processen. Het CEO kan ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld de jeugdhulp en de participatiewet. De uitkomsten van het CEO kunnen gebruikt worden door de gemeente en de rijksoverheid voor beleidsvorming en -wijziging. het CEO WMO geeft een goede indicatie van de kwaliteit van de sociale diensten van de overheid. 

CEO WMO Oude Stijl

In de vorige richtlijn van het CEO WMO bestond er een vaste set aan 10 vragen die gebruik moesten worden voor het onderzoek. Er wordt een steekproef getrokken uit de doelgroep, en de doelgroep werd ingedeeld in twee groepen: nieuwe en bestaande cliënten. 

De gemeenten begonnen vaak in januari met een voortraject en voerden in in maart t/m juni het onderzoek uit. 30 juni werden de resultaten vervolgens aangeleverd. In de praktijk is deze deadline flexibel. 

Dit vaste stramien kon er toe leiden dat het CEO WMO als een verplichting aanvoelt, en minder als een manier om in contact te komen met een kwetsbare doelgroep. Dit contact is de beste manier om om beleid op te baseren, en verzekert kwaliteit van het sociale domein – ook in de toekomst. Het is een noodzakelijk en zeer belangrijk onderdeel van bestuursverantwoording, dat hoog op de prioriteitenlijstjes moet komen te staan.

Wat verandert er?

Het Nieuwe CEO wordt een mentaliteitsomslag. Het doel van het onderzoek komt meer te liggen op een lokaal beeld, in plaats van een budgetrapportage. De standaard vragenlijst wordt losgelaten ten voordele van een vrijere invulling door de gemeenten. Hiermee kan veel beter de complexiteit en veelzijdigheid van het sociale domein worden ondervangen in het onderzoek. Tevens kunnen gemeenten meer rekening houden met locatie-specifieke kenmerken. 


Lees ook: Cliëntervaringsonderzoek Wmo/Jeugd 2020 en 2021 (VNG).


De cliënt is uiteindelijk het uitgangspunt. Daarom moet bij het nieuwe CEO WMO meer worden stilgestaan bij de timing, woordkeuze, het kanaal en de achtergrond van de doelgroep. Tevens dienen de antwoorden an sich niet meer als interpretatie te dienen maar moeten deze in context geschetst worden van de beleidskeuzes. 

De vragen

Voor het nieuwe cliëntervaringsonderzoek van de WMO is er geen verplichte set aan vragen. wel moet er ingegaan worden op drie thema’s: toegankelijkheid, kwaliteit en effect. Er komt een handreiking waarin meer over de invulling wordt geadviseerd. 

Toegankelijkheid: gaat over het bereik en het gemak waarmee voorziening kunnen worden aangevraagd. 

Kwaliteit: gaat over de manier waarop een voorziening of dienst tot stand gebracht is, en hoe tevreden de cliënt hierover is. 

Effect: wat zijn de gevolgen van de dienstverlening? Komt iemand bijvoorbeeld vaker buiten dankzij de ondersteuning? 

Tijd voor een nieuwe aanpak

De nieuwe richtlijn voor het cliëntervaringsonderzoek biedt u de mogelijkheid om het CEO op een andere manier te benaderen. Het is tijd voor een mentaliteitsomslag.

dit is het teken waar u naar zoekt het nieuwe ceo biedt u de mogelijkheid voor een mentaliteitomslag

De doelgroep

In de nieuwe CEO WMO is er meer vrijheid rond het selecteren van de doelgroep. De gemeente krijgt ook veel meer de mogelijkheid om de uitvraag decentraal uit te voeren. Waar de ondervraagden voorheen binnen de steekproef moesten passen, kunnen de professionals en consulenten nu zelf vrijuit de onderzoeken delen met hun cliënten. Dit maakt de uitvraag een stuk gemakkelijker. Door het nieuwe cliëntervaringsonderzoek kunnen gemeenten effectief een continu-meting doen.

Continu meting

Het nieuwe CEO schrijft voor om elk kalenderjaar minstens één meetmoment toe te passen. Uit onze eigen ervaring blijkt dit een stuk minder effectief te zijn dan een continu-meting. De continu-meting past volledig bij deze nieuwe visie op het CEO WMO.

In een continu-meting verricht, zoals de naam dit vermoeden, de meting gedurende het volledige kalenderjaar. Dit heeft meerdere voordelen:


1. De gemeente kan hier makkelijk de professionals bij betrekken, die zelf het onderzoek uitzetten bij “hun” cliënten.


2. Het onderzoek blijft niet beperkt tot een momentopname.


3. Respons verzamelen is gemakkelijker.


4. Real-time inzicht biedt gemeenten de mogelijkheid sneller te acteren.


5. Verschillen worden in loop van tijd zichtbaar.


Als gemeente moet u het CEO WMO moeten zien als een belangrijk contact met de burger in plaats van een jaarlijkse checkbox. Een continu meting is dè manier om hier vorm aan te geven.


Het instrument

Ervaringwijzer heeft jarenlange ervaring in het uitvoeren van continu-metingen voor het cliëntervaringsonderzoek voor de WMO. Naast ons maatwerk advies biedt onze tool onder meer:

– een brede selectie aan uitvraag methoden.


– de gelaagdheid-functie waarmee uw professionals eenvoudig kunnen samenwerken
.

– volledig geautomatiseerde AVG-verwerking.

– een bibliotheek met honderden vragenlijsten gebaseerd op best practices.


Interesse in een demo? Neem contact op via daan@ervaringwijzer.nl of 06-18683267.

Samen wijzer worden?

Contact opnemen