Achtkarspelse Aanpak

Door Joost Brockhus

Gemeente Achtkarspelen

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken nauw samen. Zowel beleid als de uitvoering van o.a. de jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en de toeleiding naar werk zijn ondergebracht in de gemeenschappelijke Werkmaatschappij Achtkarspelen Tytsjerksteradiel (‘8KTD’). Eind vorig jaar zijn wij ons gaan oriënteren op een andere manier van bevragen voor wat betreft de https://www.ervaringwijzer.nl/blog/clientervaring-meer-dan-een-verplicht-nummer/ cliënt ervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd.

Dit heeft twee redenen. Ten eerste omdat de output voor ons van onvoldoende waarde bleek te zijn. En ten tweede omdat wij van mening zijn dat het onderzoek op een efficiëntere manier uitgevoerd kon worden. Uiteindelijk zijn wij uitgekomen bij Ervaringwijzer en sinds afgelopen september wordt Ervaringwijzer ook daadwerkelijk door ons gebruikt.

De start

Om te voorkomen dat de implementatie van Ervaringwijzer een ellenlang traject zou worden, hebben wij ervoor gekozen om de Ervaringwijzer in eerste instantie alleen voor de Wmo in te zetten. Ook hebben wij geen drastische veranderingen aangebracht in de vragenlijst en versturen wij de uitnodigingen uitsluitende zelf via e-mail of sms.
De belangrijkste veranderingen bij ons waren:
– We versturen de vragenlijsten digitaal
– We delen de vragenlijst op in twee delen, namelijk:
• Deel 1: Vragen specifiek over de toegang
• Deel 2: Vragen specifiek over de maatwerkvoorziening(en)
– We versturen de vragenlijst een x aantal maanden na het eerste contact en een x aantal maanden nadat de maatwerkvoorziening is gestart (in plaats van één keer per jaar alles tegelijk).

De Implementatie

Omdat we in eerste instantie geen drastische veranderingen hebben aangebracht in de werkwijze en/of de vragenlijst, was de implementatie van de Ervaringwijzer relatief eenvoudig. De grootste uitdaging zat hem bij ons in het feit dat we voor twee gemeenten met één account werken en dat we de wens hadden om zowel de beide gemeenten als de verschillende gebiedsteams met elkaar te kunnen vergelijken. Dit is uiteindelijk met een kleine omweg gelukt.

Werkwijze

Eén keer per maand worden bij ons de vragenlijsten verstuurd. Zoals aangegeven is de vragenlijst opgedeeld in twee delen:
1. Vragen over de toegang
Wanneer een inwoner zich meldt bij één van onze gebiedsteams, wordt er een zogenaamd ‘Signaal’ in het systeem gezet. Zodra een medewerker uit het gebiedsteam contact heeft gehad met de betreffende inwoner, wordt dit signaal afgerond. Tussen de 1 en 2 maanden nadat het signaal is afgerond, wordt het eerste deel van de vragenlijst verstuurd. Hierbij maakt het niet uit of er uiteindelijk een maatwerkvoorziening wordt verstrekt of niet.

2. Vragen over de maatwerkvoorziening(en)
Voor de vragenlijst over de maatwerkvoorziening(en) wordt één keer per maand een lijst gedraaid met alle inwoners welke tussen de 3 en 4 maanden geleden een startende Wmo maatwerkvoorziening hadden. Deze personen krijgen vervolgens een aantal vragen specifiek over hun maatwerkvoorziening.

Eerste resultaten

In september jl. hebben wij de eerste vragenlijsten verzonden via Ervaringwijzer. De eerste twee keren betrof het alleen de vragen over de toegang. Vanaf november worden ook de vragen over de maatwerkvoorzieningen verzonden. Eigenlijk zijn we dus nog maar net begonnen met het daadwerkelijk gebruiken van Ervaringwijzer. Wel kunnen we al zien dat de respons drastisch lager ligt dan toen wij de enquête één keer per jaar schriftelijk verstuurden. Waar we met de schriftelijke enquête een respons behaalde van ongeveer 36%, zitten we (tot nu toe) met de Ervaringwijzer op een respons van ongeveer 9%.

Samen wijzer worden?

Contact opnemen